มิสซาปิดเดือนแม่พระ

มิสซาปิดเดือนแม่พระ วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2018

18.30 น สวดสายประคำ

19.00น พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณหลังสวดบทภาวนาหลังรับศีลจะมีการแห่พระรูปแม่พระ