วันและเวลาเปิดปิดทำการสำนักงานวัดซางตาครู้ส

โบสถ์ซางตาครู้ส เปิดเฉพาะเวลามิสซาเท่านั้น หากมีความประสงค์จะเคารพสักการะ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 17.00 น. – 19.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 06.00 , 08.30 และ 19.00 น. โทร. 02-472-0153-4 แฟกซ์ 02-465-0930 หากมีธุระด่วน 090-415-3728